Bålsta

I november 2017 skrev vi om planerna på en Boviera i Bålsta. Det presenterades som framtidens boende för 55-plussare där det skulle växa apelsinträd inomhus på en gård där temperaturen aldrig skulle sjunka under tio grader.

Därefter gick det långsamt. När boendet skulle stå klart, i 2021, frågade vi vad som hände.

– Det har visat sig att marken i Väppeby tyvärr inte är den bästa för att bygga den här typen av hus. Under planarbetet har Bovieran gjort fördjupade studier av de geotekniska förhållandena. Slutsatsen är att det är riskfyllt och helt enkelt inte en lämplig plats, ur ett geotekniskt perspektiv, att uppföra en Boviera på, sa David Johansson, Regionansvarig på Bovieran och lovade att återkomma när man hade mer information.

Mer information kom aldrig. Nu går i stället företaget ut och meddelar att läget ser oförändrat ut och att man inte går vidare med projektet.

”Bovieran Bålstas hemsida kommer nu att stängas ned”, konstateras i ett meddelande. Samtidigt tycks det som om byggföretaget Balder inte helt släppt tankarna på en Boveria.

– Vi har i dagsläget ingen mark men är fortsatt öppna för möjligheten att uppföra en Bovieran i Bålsta, svarar presskommunikatör Eva Jonasson­.

– Vi har utrett olika platser tillsammans med kommunen men tyvärr inte hittat någon som fungerar. Alla Bovieror är utformade på samma sätt och byggnaden kräver viss markyta för att få plats.