På senvåren 2022 ska han enligt åtalet vid två tillfällen ha upplåtit sitt konto för insättning och förvaring av sammanlagt en kvarts miljon kronor från brott eller brottslig verksamhet.

Mannen ska därefter ha omsatt pengarna genom köp, överföringar, swishbetalningar och bankomatuttag. Syftet med de åtgärderna ska ha varit att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet.

Väsbybon vidgår i förhör de faktiska omständigheterna. Det är dock oklart hur han ställer sig till anklagelserna om brott.