Uppropet Avgiftsfri Skurubro har startats av en Värmdöbo och riktar sig till Sveriges infrastrukturminister: ”Någon bygger en bro av den enda vägen till ditt hus, utan att fråga, sedan kräver denna person en avgift för att passera. Du betalar redan varje månad något som kallas skatt, för att få ha en väg till ditt hus. Men från och med nu bestämmer någon annan att du ska betala en avgift ovanpå skatten du redan betalar. Vad skulle du göra?”

Syftet är att försöka få regeringen att undanta Värmdöborna från att betala broavgift på nya Skurubron.

Just nu har uppropet fått 4 000 underskrifter.