Nu finns chansen att komma med synpunkter på planerna att bygga 60 bostadsrätter vid Västertorpsvägen, mellan Snöbollens skola och Västertorpsstråket. Förslaget till detaljplan är ute på samråd till den 31 augusti.

Tanken är att bygga fyra punkthus, fem våningar höga. Där de ska stå finns i dag blandskog med tall, ek och andra lövträd.

Tre av de planerade husen syns på den här vägen. I förgrunden syns det bullerplank som planeras vid Snöbollens skola.

Tre av de planerade husen syns på den här vägen. I förgrunden syns det bullerplank som planeras vid Snöbollens skola.

Pörner+Pettersson AB

Gatan ska bli stadslik


100 kvadratmeter av förskolan Snöbollens gård tas också i anspråk. Som kompensation ska skolfastighetsbolaget Sisab få mark strax intill, för att kunna bygga ut förskolegården där.

Projektet tillför 60 bostäder nära både kollektivtrafik, service och natur, skriver stadsbyggnadskontoret i detaljplaneförslaget. I det lyfts också fram att Västertorpsvägen planeras bli en mer stadslik gata på sikt.

Byggherre är Viktor Hanson AB,

Mer om planen och om samrådet finns att läsa på sajten Stockholm växer.