Stockholmshus är stadens projekt för att bygga snabbare, effektivare och till lägre kostnader, för att hålla hyrorna nere. Nu planeras 125 lägenheter längs Lisebergsvägen i västra Liseberg, i Stockholmshus.

Fram till den 10 oktober pågår samråd, med chans att lämna synpunkter till stadsbyggnadskontoret.

Fem smala hus planeras, inspirerade av 1950-talets arkitektur. De ska ligga i grönområdet mellan Åbyvägen och bebyggelsen i Liseberg.

De planerade Stockholmhusen, sedda från Åbyvägen.

De planerade Stockholmhusen, sedda från Åbyvägen.

ÅWL