Precis intill ett populärt vandringsstråk vid Kyrkviken ligger den inhägnade Canada bygg-tomten – ett område centralt i stadsdelen Bo. Området har stått öde sedan 2015.

För ett år sedan rapporterade Mitt i om planerna på att bygga sex villor och åtta radhus vid vattnet, vilket Lidingöborna då kunde tycka till om. Sedan dess har förslaget justerats och det går att lämna synpunkter på det till och med den 29 mars.

Det nya förslaget rymmer mer parkmark och grönska. Radhusens högsta tillåtna höjd har dessutom sänkts med en meter. Detaljplanen för området är tänkt att antas under året.