Samråd pågår till den 21 mars. Fram till dess kan man komma med sina synpunkter till Region Stockholm.

För stationen i Älvsjö finns tre alternativa placeringar arbetstunnelns etableringsyta: ett grönområde vid Magelungsvägen, grusplanen vid Älvsjö IP och ett grönområde norr om Stockholmsmässan. För stationen i Årstaberg finns två alternativ: vid Årstakrossen och vid Nybodadepån.

Årstakrossen är en tänkbar plats för arbetstunnel även för stationen vid Årstafältet. Här finns också en plats längs Åbyvägen som alternativ. I Östberga står valet mellan två platser vid Åbyvägen, helt nära varandra.

Här kan du se alla alternativen och läsa mer om dem.

Märta Lefvert