Elevunderlaget bedöms i nuläget motsvara två ”normalstora” klasser i årskurs fyra. Merparten går i dag i trean på skolan.

Prognosen kan ändras i och med de fristående skolornas antagning.

Eleverna som börjar fyran på Skytteholm i höst kommer att kunna fullfölja mellanstadiet på skolan.

Bakgrunden till att skoldelen lades ned var ett minskat söktryck. Rödgröna styret beslöt i början av året att återöppna förutsatt att intresse fanns.

Rödgröna styret öppnar Skytteholms mellanstadium

Ny skolpolitik, nya bud.

Redan nästa höst kan mellanstadiet på Skytteholmsskolan återöppna.

Solnakoalitionen sitter inte av tid. En månad efter att de sytt ihop fyrpartistyret presenterar de alltså nyheten om att de tänker återöppna mellanstadiet på Skytteholmsskolan.

– Nedläggningspolitiken är slut. Finns stödet bland föräldrar och barn tas beslut i skolnämnden den 15 december att öppna årskurs fyra från och med nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).

Det skulle innebära att elever som nu går i trean på Skytteholm kan fortsätta i fyran, och därefter gå kvar upp till årskurs sex.

Möten med föräldrar

Intresset för det ska nu undersökas.

Föräldrar med barn på Skytteholm informerades i dag, måndag. Kommande veckor ska två dialogmöten hållas.

Styret tror att intresse finns.

– När beslutet att lägga ned togs blev det ju ramaskri och nu inför valet har det varit många som hört av sig om Skytteholm. Det är också tänkbart att barn i exempelvis Parkskolan vill söka sig hit i årskurs fyra, säger Sandra Lindström (V).

Hur många som behöver haka på är inte helt klart.

– Så länge det går att skapa en klass. Vi vill också minska storleken på klasserna så det kan finnas en flexibilitet, säger Victoria Johansson (MP).

Styret räknar med att kostnaden för att öppna ska bära sig själv genom skolpengen, förutsatt att tillräckligt många söker.

Tror på nystart

Vad gäller betyg har Skytteholmsskolan legat under kommunsnittet.

När beslut togs om att stänga ned hade Skolinspektionen konstaterat allvarliga brister på skolmiljö och elevstöd.

Öppnar. Rödgröna styret siktar på ett beslut om två veckor. Sara Kukka-Salam (S), Victoria Johansson (MP), Martin Karlsson (C) och Sandra Lindström (V) tror att intresset finns.

Öppnar. Rödgröna styret siktar på ett beslut om två veckor. Sara Kukka-Salam (S), Victoria Johansson (MP), Martin Karlsson (C) och Sandra Lindström (V) tror att intresset finns.

Mikael Andersson

Gruppledarna anser det ändå rätt att utöka.

– Jag tror att det skulle bli en nystart. Med mer resurser har man också möjlighet att förbättra saker, säger Martin Karlsson (C).

C och MP, ni var med och lade ned mellanstadiet förra året. Nu vill ni öppna igen. Var det fel beslut att stänga?

– Utifrån de förutsättningar som var då och den skolbudget som låg så var det rimligt. Nu har vi helt andra resurser. Allt handlar vilka satsningar politiken gör, säger Victoria Johansson.

S och V, ert vallöfte var att även återöppna högstadiet. Vad händer med det?

– Vi kommer att växa in i den här skolan. Finns behov av ett högstadium kommer vi titta på det också men det ligger längre fram, säger Sandra Lindström och hänvisar till en övergripande skolplan som nu tas fram och som ska vara klar 2024.

Det tilläggs att en årskurs fyra är enklare att dra igång med relativt kort varsel då det bara kräver någon ytterligare lärartjänst, jämfört med ett högstadium där elever har många ämneslärare.

Marianne Damström Gereben (L), skolnämndens ordförande vid tillfället för beslutet att stänga ned, skriver i en kort kommentar till Mitt i att "det är bara positivt om det finns intresse för en årskurs fyra i höst".

Finns behov av ett högstadium kommer vi titta på det också.

Skytteholmsskolan: Detta har hänt

I november 2020 kom blågröna styret i Solna med beskedet att lägga ned hög- och mellanstadiet.

Orsaken var ett minskat söktryck, bland annat på grund av nya Internationella Engelska skolan.

383 barn berördes.

Manifesterade. Elever kärleksbombade Skytteholmsskolans entré när planerna på nedläggningen blev offentliga.

Manifesterade. Elever kärleksbombade Skytteholmsskolans entré när planerna på nedläggningen blev offentliga.

Läsarbild

Beslutet väckte starka protester och överklagades till domstol.

Det upphävdes av förvaltningsdomstolen men godkändes våren 2022 i kammarrätten.

Källa: Mitt i Solna