Svenska Spel behöver minska sina kostnader med 180 miljoner kronor för att ”framtidssäkra” verksamheten när tillväxten minskar på spelmarknaden.

Besparingarna ska göras genom olika effektiviseringar, uppger bolaget, och nu har 160 anställda, lika fördelade mellan de stora kontoren i Arenastaden och Visby varslats om uppsägning.

– Varslet är första steget i processen, men vi vet ännu inte vilka tjänster som berörs eller exakt hur fördelningen kommer att se ut. Det finns inte heller något utpekat område för effektiviseringar, säger Anna-Clara Fredriksson, HR-direktör vid Svenska spel till P4 Gotland.