Ekerö kommun har intervjuat kommunjägaren Olle Lagerholm på sina sociala medier, där han ger en uppdatering om djurläget i området. Han meddelar att baden Lundhagen och Södran i princip är helt fria från gäss, att bävrarna ökat på många håll och att man kommer att behöva lägga en del tid på att minska bäverstammen.

Han meddelar även att att rådjursbeståndet ökat stort och behöver minskas. Och vildsvinen då? Ett par grupper rör sig i på öarna.

– Det har skett en viss föryngring bland de suggor vi har i området men de verkar hålla sig i skogen och i viss mån runt Brunna gärde. Vi håller dock ett vakande öga på dem och kommer att vidta åtgärder om de blir för påträngande, säger han till kommunen.