En mängd tomma lustgastuber har hittats på platser runt om i Hässelby-Vällingby de senaste veckorna. Detta enligt Catarina Klockerud, som arbetar med det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen.

Kan leda till syrebrist

Polisen har varnat om att allt fler ungdomar använder lustgas som berusningsmedel. Höga doser kan leda till syrebrist, som kan orsaka hjärtrytmrubbningar och hjärnskador.

Missbrukare samlas i Engelska parken

– Vi ser också att Engelska parken i Hässelby gård blivit en plats där missbrukare samlas i takt med att det blivit varmare. Detta skapar ibland oro för förskolan intill. Där råder alkoholförbud och polisen patrullerar nu regelbundet, säger Klockerud.