Det kommer smälla en hel del från trafikplats Vinsta fram till i sommar. Sprängningsarbeten inleddes den 12 april vid de nya Förbifart Stockholm-tunnlarna intill Johannelunds tunnelbanestation

Väntas pågå till 30 maj

Sprängningarna väntas pågå till 30 juni och de kan påverka tunnelbanetrafiken vid stationen vid själva sprängningstillfällena.

Sprängningarna äger rum i veckodagarna några gånger per dag.

Ramperna ska ansluta till Förbifarten

Trafikverket arbetar med att bygga betongtunnel och tråg till ramptunnlarna. Sprängningar genomförs för att Trafikverket ska kunna ansluta ramperna till Förbifartens huvudtunnel.