Mitt i har berättat om Solnas kommande sommargågata. Den dröjer alltså.

– Vi hade inte med det i budgeten för 2023 eftersom det var väldigt många andra stora projekt vi ville komma igång med. Men förvaltningen har gjort studiebesök i våra grannkommmuner som har sommargågator och hört sig för om processen och eventuella fallgropar, efter sommaren ska det arbetet redovisas. Målet är att ha en sommargågata på plats 2024, säger Bernhard Huber (MP), tekniska nämndens ordförande.

Att öppna en sommargågata där trafiken stängs av för uteserveringar, sittmöbler och kulturaktiviteter är en punkt i Solnakoalitionens 80-punktsprogram för mandatperioden.