En före detta anställd på en skola i Solna döms för ofredande och böter på 20 400 kronor. Han ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till den elev han utsatte under stora delar av 2021.

Flera kollegor och även skolans rektor reagerade på mannens beteende. Han var fysisk med eleven och ska bland annat ha kramat och pussat denne. I domen beskrivs beteendet som hänsynslöst.

I samband med brottsutredningen stängdes den skolanställde av från sin tjänst på skolan. Han nekar till brott.