Röntgen av knä och fotled planerades av röntgenläkaren, men ändrades eftersom patienten ansågs för rörlig.

Smärtorna fortsatte dock och långt senare upptäcktes en knäfraktur och en senskada i fotleden av en vårdcentral.

Danderyds sjukhus menar dock att det inte är säkert att knäfrakturen skulle ha upptäckts om röntgen gjorts direkt.