Som Mitt i tidigare­ rapporterat är frågan om hyrpersonal omdiskuterad i region Uppsala. Både den borgerliga majoriteten och den rödgröna oppositionen
i regionen vill minska användandet av hyrpersonal, men är oense om hur det ska ske.

Kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal i region Uppsala har ökat de senaste åren. Förra året var kostnaden mer än 415 miljoner jämfört med drygt 261 miljoner kronor år 2021.

Ökar personalkostnaderna

Att använda hyrpersonal innebär inte att kostnaden för regionens anställda minskar i motsvarande grad, visar en sammanställning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. För hela Sverige ökade kostnaderna för inhyrd personal med 26 procent under det första halvåret 2022. Kostnaderna för anställd personal minskade under samma period bara med 0,2 procent.

På Lasarettet i Enköping har nyttjandet av hyrpersonal skiftat de senaste åren, berättar Per Andersson, tillförordnad biträdande sjukhusdirektör.

– Tidigare var det mest läkare som togs in. Detta har nu minskat och sjunker ytterligare under våren. De senaste två åren har det mer rört behov av sjuksköterskor av olika kategorier. Det skiljer sig lite åt mellan enheterna där vissa inte behöver nyttja hyrpersonal medan andra har behov av det.

Har skärpt villkoren

Region Uppsala är på väg in i ett nytt avtal för bemanningstjänster, ett avtal som samtliga regioner i Sverige kommit överens om. Tanken är att Region Uppsala ansluter till det nya avtalet i år.

– I väntan på att den upphandlingen är klar så har vi från och med februari skärpt villkoren mot hyrbolagen inom några områden. Vi arbetar också med alltifrån hur vi skolar in nya medarbetare, planer för fortbildning, aktiviteter för att behålla nuvarande medarbetare samt rekrytering av nya medarbetare, till exempel via studielön och andra åtgärder, säger Per Andersson.