Från den 1 juli ska kommunerna själva ansvara för det brottsförebyggande arbetet och ta fram lägesbilder över brottsligheten.

I Hässelby-Vällingby är man redan igång.

Möten och insatser

Sedan sommaren 2022 tar stadsdelsförvaltningen, kommunpolisen, Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening, utbildningsförvaltningen och SL fram lägesbilder genom att träffas en gång i veckan och beslutar om eventuella insatser.

– Lägesbilderna ligger även till grund för den årliga lägesbilden vi tar fram med lokalpolisen, säger Catarina Klockerud på enheten trygghet och civilsamhällessamverkan.

Catarina Klockerud på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Catarina Klockerud på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Sari Kyhälä