I flera år har arbetet med ett nytt reningsverk förberetts och planerats. Nu kan samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta arbetet med upphandlingen.

– Detta är en oerhört viktig investering för Enköpings kommuns framtid. Vi behöver ett reningsverk som är modernt, hållbart och som klarar av att rena vårt vatten i takt med att Enköping växer. Beslutet i dag är glädjande eftersom vi kan komma i gång med arbetet fullt ut, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.

Klart till 2028

Det nya reningsverket ska byggas vid Vappa utanför Enköping. Ett arbete med förberedelser såsom att dra ledningar fram till det nya reningsverket har pågått flera år. Reningsverket planeras stå klart för att tas i drift 2028.

Det avloppsreningsverk som nu används har periodvis haft svårt att klara gällande reningskrav.

Kommunen förväntas också växa till 60 000 invånare år 2040 och reningskraven förväntas skärpas under de närmsta åren. Därför behöver det byggas ett nytt avloppsreningsverk.

– Nu kan vi gå vidare med upphandlingen och avsluta den. Förhoppningsvis har vi leverantörerna klara inom några veckor och om allt går enligt plan kan arbetet med bygget sätta igång efter sommaren, säger Krister Larsson (M), tekniska nämndens ordförande.