Språktestet ska ge en fingervisning om hur läget ser ut och vilka behov som finns.

På sikt ska den modell tjänstemännen plockar fram också kunna användas hos andra äldreomsorgsleverantörer i kommunen. Språktestet ska ge information om olika typer av språkförståelse. När testerna genomförts ska staden se över vad som behövs för att öka kunskaperna i svenska.