Bostadsbolaget Gemensammabo i Norden AB har fått grönt ljus att påbörja planarbetet för två nya bostadshus intill kommunhuset i Skogsbo.

Husen byggs i fyra våningar och kommer att vara länkade till varandra med loftgångar.

Villa Skogsbo, där det tidigare låg en veterinärklinik, flyttas västerut inom fastigheten och görs om till lägenheter. Villan bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Villa Skogsbo byggdes som bostad 1907 för skogshuggare och lantarbetare. Under Kooperativa Förbundets tid i Gustavsberg var ogifta flickor inhysta där tillsammans med en vaktmästarfamilj som såg till huset. Källa: Värmdö kommun

Villa Skogsbo byggdes som bostad 1907 för skogshuggare och lantarbetare. Under Kooperativa Förbundets tid i Gustavsberg var ogifta flickor inhysta där tillsammans med en vaktmästarfamilj som såg till huset. Källa: Värmdö kommun

Eva Tonström

Totalt 27 lägenheter planeras på fastigheten och det är inte klart om det blir hyresrätter eller bostadsrätter.