Förskolan byggs på de två nedersta våningarna i ett av bostadshusen. Den får sex avdelningar och ska vara klar i december 2023.

Förskolegården placeras i kvarterets innergård, där boende får vara kvällar och helger.

Från början var planen att uppföra tre nya förskolor med totalt 15 avdelningar i området. Eftersom antalet barn i närområdet har minskat har stadsdelsförvaltningen valt att bara bygga en, men utöka den till sex avdelningar.