I mars 2022 kom beskedet att Skolinspektionen beslutat att återkalla godkännandet av huvudman för Stiftelsen för Bildning i Sverige, som drev den omtalade muslimska friskolan Jacobiskolan i Vällingby, tidigare Al-Azharskolan.

Ekonomisk misskötsamhet

Stiftelsen bedömdes olämplig att driva skolverksamhet på grund av bland annat bristande vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter, ekonomisk misskötsamhet och bristande laglydnad.

700 elever tvingades byta skola i höst

Beskedet innebar att skolan behövde stängas, och 700 elever från förskoleklass upp till nian, mestadels hemmahörande i Järva och västerort, fick byta skola efter sommaren.

Stiftelsen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som nu meddelar att överklagan avslås.

Ovisst var alla Jacobiskolans elever börjar i höst

Jacobiskolans framtid är oviss. Med skolstarten runt hörnet ska flera hundra elever placeras på andra skolor. Men ingen kommer stå utan skolplats, försäkrar kommunen.

Det var i mars som Skolinspektionen beslutade om att stänga Jacobiskolan – tidigare Al-Azharskolan – i Vällingby till sommaren, vilket Mitt i rapporterat om tidigare.

Omkring 700 elever berörs av beslutet. Runt 400 av dem bor i Järva och majoriteten av resterande elever bor i västerort. Alla elever som är folkbokförda i Stockholms stad erbjöds redan i våras en kommunal skolplats i den stadsdel som eleven är skriven i.

Får inte ta över

I maj stod det klart att det nya bolaget Lakegrove ville köpa upp delar av verksamheten och fortsätta bedriva skola i Jacobis lokaler. Men i juli beslutade Skolinspektionen att neka bolaget tillstånd, då myndigheten inte fått in varken dokumentation, affärsavtal eller lånegarantier.

Eftersom det varit oklart vad som händer med skolan till hösten har en del av eleverna ännu inte tackat ja eller nej till den plats de blivit blivit erbjuden.

Har kvar sin plats

I nuläget finns det ingen heltäckande bild av hur många elever som svarat på sitt erbjudande, uppger Teddy Söderberg, grundskolechef för Spånga, Vällingby och Hässelby. Det är något som blir klarare närmare skolstarten den 18 augusti, menar han.

Däremot är en sak helt säker:

– Alla har kvar den plats de blivit erbjudna, säger han.

Om en elev inte skulle dyka upp vid skolstart startar en så kallad skolpliktsbevakning. Då kontrolleras det bland annat om eleven är inskriven på någon annan skola och vårdnadshavarna kontaktas.

– Inga elever kommer falla mellan stolarna, utan det faller tillbaka på den kommunala huvudmannen, säger Teddy Söderberg.

Stiftelsen för Bildning i Sverige, tidigare Al-Azharstiftelsen, som tidigare drev undervisningen har överklagat Skolinspektionens beslut om stängningen och har begärt om en muntlig förhandling i förvaltningsrätten 23 augusti.

Inga elever kommer falla mellan stolarna

Detta har hänt

Skolinspektionen återkallade den 17 mars samtliga godkännanden för Stiftelsen för Bildning i Sverige (tidigare Al-Azharstiftelsen), som äger den muslimska friskolan Jacobiskolan (tidigare Al-Azharskolan).

Även stiftelsens företag Edinit AB, som driver två gymnasieskolor, förorade sina godkännanden genom Skolinspektionens beslut.

Återkallandet gjordes på grund av bristande lämplighet i ledningskretsen. Edinit har dock fått rätt i förvaltningsrätten och får fortsätta bedriva skolor. Stiftelsen för Bildning i Sverige har själva också till förvaltningsrätten överklagat beslutet om Jacobiskolans stängning. Men eleverna har redan placerats på andra skolor i staden.

Det nystartade bolaget Lakegroove gick i maj ut med att de ville ta över verksamheten. Bolaget fick ett snabbspår i handläggningen. Men Lakegrove nekades tillstånd då bolaget inte kunnat förklara hur man skulle ta över verksamheten efter att ha lämnat in bristfälliga dokument till Skolinspektionen.

Källa: Skolinspektionen