Enligt åtalet ska mannen under påverkan av lustgas eller annan gas ha vinglat, kört över i mötande trafiks körfält, sneddat över ett spärrområde, låtit bli att följa polismans anvisning samt trängt sig före andra bilar in i ett annat körfält. Mötande bilar tvingades väja.

Åklagaren vill att gärningen bedöms som grov eftersom mannen ”agerade grovt oaktsamt och visade uppenbar likgiltighet för andras liv och egendom”. 

Mannen, hemmahörande i Bro, erkänner brott.