Kommunala förskolan Lokatten föreslås stängas efter sommaren. Förskolan ligger i en villa och har idag 11 barn. Skälet är att det har varit svårt att rekrytera personal dit. Sedan 2021 saknas förskollärare, vilket krävs för en godkänd verksamhet.

Barnen erbjuds plats på Vikingens förskola i Vik, alternativt förtur i mån av plats till andra kommunala förskolor i Värmdö, enligt Sam Assadi (S), ordförande i förskolenämnden.

– Vi pausar motvilligt verksamheten och erbjuder vårdnadshavare att flytta med pedagogerna till förskolan Vikingen. Det går inte bedriva en förskoleverksamhet utan förskollärare enligt Skollagen, säger Sam Assadi. 

Genrebild förskola.

Genrebild förskola.

Mitt i Stockholm

Samtidigt föreslås att de 29 barn som går på Jungmannens förskola i Lugnet flyttar några hundra meter till före detta Minimunkis lokaler i Munkmoraskolan. Orsaken är att det ska byggas bostäder vid Jungmannen. Flytten sker i höst.

– Förskolan flyttar några hundra meter för att undvika påverkan av buller och byggdamm. Därtill kommer vi genom de nya lokalerna att slippa en extern lokalhyra och kan istället fokusera våra resurser på att utifrån pedagogernas behov förbättra barnens lärmiljö, säger Sam Assadi. 

Besluten tas på ett extra möte i förskolenämnden den 11 maj.