Åsa Nilsson Söderström (L), ledamot i kommunfullmäktige samt i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, uppmanade på fullmäktige trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) att göra mer för att kommunikationen vid tillfälliga trafikomledningar förbättras.

Spånga centrum mer otillgängligt

Mitt i berättade i april att halva Spånga torgväg stängts av på grund av bostadsbyggena, vilket gjort Spånga centrum otillgängligt från det östra hållet för många kunder.

Kom ingen information

Exploateringskontoret hade som uppgift att informera om avstängningen, men Söderström utkrävde trafikborgarrådet på ansvaret.

– Trafikkontoret jobbar med att göra trafikanordningsplanerna mer tillgängliga, svarade Strömgren.