Planerna för Liljeholmens centrum innebär bland ­annat en överdäckning av tunnelbanespåren. På den kan sedan nya byggnader uppföras, upp till 16 våningar höga. På de två nedersta våningarna ska Liljeholmens galleria flytta in, är tanken. På övriga planeras bland annat kontor och hotell.

Två höga bostadshus kan det också bli. De planeras på parkeringsplatsen norr om t-banespåren som vetter mot Trekantsparken och den lilla sjön där.

Biograf kan skapas

Dessutom växer den nuvarande galleriabyggnaden med flera våningar, om planerna förverkligas. Inte bara handeln får då mer utrymme. Det ska det även finnas möjlighet att inhysa en biograf och Stockholms stad har visat intresse för att placera ett bibliotek i centrumet.

Men frågan är hur världsläget, med inflation och lågkonjunktur, påverkar planerna.

– Alla som jobbar med byggnation påverkas av konjunkturen. Det är först när vi har en godkänd plan som vi vet hur projektet påverkas av läget, säger Veronica Palmgren, nordisk stads­utvecklingschef vid Citycon, som äger centrumet och är byggaktör.

Granskning på väg

Mitt i rapporterade om utbyggnadsplanerna, när de var på samråd 2021. Den kritik som då kom in från grannar och berörda gjorde att planerna krympte, med 15–20 procent.

Som framgår av artikeln här intill kan Citycons planer nu även påverkas av SL:s beslut att förlägga en t-banestation vid Liljeholmstorget. Hur kan visa sig när planerna ska ut på granskning. Om tidsplanen håller blir det i slutet av 2023. Då får ­berörda ännu en ­möjlighet att komma med synpunkter.