P-hus Älvsjöstaden har 115 p-platser, alla med laddmöjlighet. Det första planet är besöksparkering, på övriga plan gäller förhyrning.

P–huset har fyra plan (det översta utan tak) och en lokal i marknivå, där ett gym planeras.

– Det här är ett bra exempel på hur nya parkeringshus kan vara med och bidra till en trevligare stadsmiljö. Byggnadens fasad ger ett spännande tillskott till stadsbilden och ett nytt gym i bottenvåningen skulle göra att hela platsen blir mer levande, sa Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd och ordförande för Stockholm Parkering, vid invigningen.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) klipper bandet vid invigningen.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) klipper bandet vid invigningen.

Baltasar Aguirre

Fasaden består av cortenstål uppttill. Lokalens fasad i marknivå består av glaspartier.