Stadsdelsförvaltningen tycker att femvåningshusen är för massiva.

I sitt remissvar till stadsbyggnadskontoret kritiserar förvaltningen också att flera större träd måste tas ner och att en uppskattad parkmiljö ”till största delen försvinner”.

Stadsdelsförvaltningen har också synpunkter på hur stadsbyggnadskontoret arbetar. Kontoret borde ta ett helhetsgrepp på Västertorp genom ett planprogram, i stället för att förtäta bit för bit, anser man.