Resultatet i årets undersökning av de kommunala förskolorna i Hässelby-Vällingby visar på en högre nöjdhet jämfört med föregående år.

Ökar inom alla enheter

Undersökningen mäter vårdnadshavarnas uppfattning om verksamheten och förskolorna ökar inom alla områden och inom alla enheter.

Indikatorn för nöjdhet med barnens förskola har höjts från 82 till 88 procent och 90 procent av vårdnadshavarna i stadsdelen instämmer i att förskolan är trygg och säker jämfört med 87 procent 2022.

Toppområdena

De kommunala förskolorna i Nälsta-Vinsta, Kälvesta samt i Hässelby norra ligger i topp.