Kommunala Svenska bostäder har sedan en tid tillbaka börjat installera solpaneler i sina bostadsområden i Stockholm. Men i Grimsta stötte man på problem – man fick inte bygglov för sina svarta solpaneler.

K-märkta hus

Husen på Grimstagatan är kulturminnesmärkta enligt grön klassning och de svarta panelerna skulle förstöra miljön för mycket. I stället fick det bli röda.

– Röda solpaneler är mycket ovanliga. Det känns extra spännande att se hur röda paneler ter sig mot rött taktegel, säger Pia Hedenskog som är energispecialist på Svenska bostäder.

Tyck till om panelerna

Vad tycker ni läsare, blev panelerna snygga? Kommentera på Mitt i Västerorts Facebook!