Tre hus ska byggas. De blir tre–fyra våningar höga och får en gemensam gård som öppnar sig mot villabebyggelsen intill. Utöver bostäder blir det två lokaler för centrumändamål och ett litet torg i korsningen Johan Skyttes väg-Sjättenovembervägen. Garage ska förläggas under mark.

I dag finns bland annat två villor med garage och en nedlagd bensinstation i området. De ska rivas.

Märta Lefvert

Ett av husen som planeras, sett från Segervägen.

Ett av husen som planeras, sett från Segervägen.

Kod Arkitekter