Vällingby centrums klocka har ställts rätt av centrumledningens nya leverantör efter många års strul. Företaget har permanent även fått det framtida ansvaret för klockan.

Många synpunkter

Enligt Michaela Bergekrans, marknadschef på Vällingby centrum, har besökare återkommande kontaktat centrumförvaltningen och beklagat sig kring klockan det senaste året.

– Vi har tecknat ett skötselavtal, säger Bergekrans.

Fortfarande problem i Hässelby gård

Som Mitt i tidigare berättat brottas staden alltjämt med problem kring klockan i Hässelby gårds centrum. Där har klockan i cirka tio års tid gått fel under långa perioder. Elen har varit felkopplad och trafikkontoret har haft svårigheter hitta urmakare.