Krögaren Fredrik Eriksson vill bygga ut Långbro värdshus med en inglasad uteservering. Stadsbyggnadskontoret är positivt och menar att serveringen kommer att stärka Långbroparken som mötesplats och bidra till att hålla platsen levande hela året.

Dessutom vill Fredrik Eriksson bygga ett bostadshus med tio bostadsrätter i parkens kant, längs Stora Kvinns väg. I dag finns en parkeringsplats, en förrådsbyggnad och en jordkällare på platsen.

Båda projekten kräver ändrade detaljplaner. Tanken är att de ska ut på samråd i oktober.