Oppositionsborgarrådet Jönsson (L) och Anne-Lie Elfvén (L) vill att testprojektet Vällingbyteamet återinförs inom socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. Nio socialsekreterare arbetade under 2021–2022 enbart mot unga i Vällingby som befann sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet.

Beskrevs som lyckat

Familjernas vilja att tacka ja till insatserna låg på 95 procent mot drygt 50 procent i socialtjänstens ordinarie verksamhet.

Jönsson vill att staden tillför resurser för att göra Vällingbyteamet till en ordinarie del av socialtjänsten och att staden sprider arbetssättet över kommunen.

Majoriteten ska svara

Projektet lades ned på grund av bland annat brist på statliga bidrag. Majoriteten ska svara på motionen i höst.