På natten mot skärtorsdagen, 6 april, klockan 02.00 stänger Trafikverket av järnvägen på sträckan Stockholm City-Jakobsberg. Avstängningen pågår till och med tisdagen den 11 april klockan 04.30.

Mälarbanans arbeten fortsätter

All tågtrafik till och från Spånga station såväl som på hela sträckan ställs in. Under avstängningen kommer arbetena med att bygga ut Mälarbanan fortsätta, ett arbete som kan göras mycket mer effektivt under avstängningar, enligt Trafikverket.

Även Citybanan stängs av

I Spånga grävs en provgrop för kontroll och inmätning av kablar. Vid Bromsten/Solvalla görs provtagningar för miljökontroller. Provtagningen sker med bandgående borrbandvagn. Även Citybanan kommer vara avstängd.