Solnas bilister har fått en ny trafikskylt att lära sig, nämligen Boendeparkering natt. Skylten sätts upp på ett antal platser som hittills varit vigda åt besöksparkering, men där man nu kan stå med sitt boendeparkeringstillstånd. Först ut är skyltningen vid busshållplatsen i Västra skogen.

– Omskyltningen kommer göras i områden som har en ansträngd parkeringssituation. Förändringen gör det exempelvis enklare för Solnabor som kommer hem sent från jobbet att hitta en parkeringsplats, säger Bernhard Huber (MP), ordförande i tekniska nämnden. 

Förändringen är en del av en större reform vad gäller parkering och avgifter på stadens gator.

Den 1 januari 2024 höjs p-avgifterna, vilket Mitt i rapporterat om. För boendeparkering höjs månadskostnaden med 50 kronor till 450 kronor. 90 dygn höjs med 350 kronor till 1 350 kronor.

Miljonvinst när p-avgifter höjs

Solnas får nya p-avgifter från och med årsskiftet.

Vid årsskiftet höjs avgifterna med 25 procent.

Det kan ge 27 miljoner kronor extra i kommunkassan nästa år.

Solna

Mitt i Solna har rapporterat om förslaget på höjda p-avgifter i staden, vilket nu klubbats av tekniska nämnden.

En uträkning som Mitt i tagit del av visar att de höjda avgifterna är en minst sagt god affär för staden.

Den dyrare besöksparkeringen kan inbringa 15,5 miljoner kronor till stadens kassa nästa år.

Höjd avgift för boendeparkering betyder ytterligare 7,6 miljoner kronor.

Stadens inkomst för p-böter, med de nya nivåerna, ökar också betydligt. Här finns 4,2 miljoner kronor mer att hämta jämfört med i år.

Totalt handlar det, enligt uträkningen, om drygt 27 miljoner kronor som Solna har att vinna på de nya taxorna.

Siffrorna är dock baserade på att lika många parkerar, köper boendeparkering och gör sig skyldiga till p-böter som under 2023.

Vad används parkeringspengarna till?

– Upprustningar av gator, parker och i stadsmiljön. Men pengarna är inte öronmärkta så en del kan säkerligen användas till skola och förskola, till exempel, säger tekniska nämndens ordföranden Bernhard Huber (MP).

Målet är dock ökad tillgänglighet och ett förändrat mer hållbart resemönster, inte klirr i kassan, menar Huber. Intäkterna lär därmed inte bli i paritet med uträkningen.

– Tanken är ju att de som kör från andra kommuner för att jobba i Solna börjar använda garageplatser i stället för att stå på gatan. Eller tar buss, tunnelbana eller cykel i stället.

– Många garage som tillhör bostadsrättsföreningar har tomma platser eftersom det är så billigt att stå på gatan. Med höjda avgifter hoppas vi ju att det ändras också.

L tror på marginell effekt

Oppositionen – L, M och KD – röstade nej till höjningarna, främst med hänvisning till hushållens pressade ekonomi.

Oppositionsrådet Peter Edholm (L) tror att effekten, alltså färre bilar på stans gator, blir marginell. Folk som kör bil, lär fortsatt behöva den.

– Därför föreslog vi att man gör en utvärdering om ett år för att se om höjningarna gett effekt på framkomlighet och folks beteende. Men det avslogs.

Ett ekonomiskt motiv bakom höjningarna är inget som kan viftas bort, anser Edholm.

– Jag förstår att styret behöver pengarna om de ska lyckas uppfylla åtminstone en del av sina vallöften.

Jag förstår att styret behöver pengarna om de ska lyckas uppfylla åtminstone en del av sina vallöften.

Här är stadens nya p-taxa

Boendeparkering

Avgiften för 24 timmar höjs från 40 till 50 kronor.

30 dygn höjs från 400 till 450 kronor.

90 dygn höjs från 1 000 till 1 350 kronor.

Boendeparkering för MC/moped införs och kostar 150 kronor/månad.

Utöver prishöjningar införs en ny skylt, Boendeparkering natt, för besöksparkeringar som främst används dagtid, till exempel runt Solna C.

Besöksparkering

Taxa A (bostadsgator) höjs från 12 till 15 kronor/timme eller max 120 kronor/dygn

Taxa B och C (arbetsplats- och centrumgator) höjs från 20 till 25 kronor/timme

Taxa D är en ny taxa för motorcykelparkering, 5 kronor/timme eller 40 kronor/dygn.

Felparkering

P-böterna höjs från dagens nivåer, 500/750/1 200 kronor till 600/900/­1 300 kronor.

Utöver ändrade avgifter senareläggs servicetider på vissa gator. Det ska också gå att boendeparkera på vissa besöksparkeringar nattetid.

Källa: Solna stad