Fåglarna har hackat flera hål på fasaden, som är av cederträ, och rivit ut isolering för att kunna bygga bo. Problemet startade under hösten 2022 och har kostat bostadsrättsföreningen tiotusentals kronor. Försök att skrämma bort fågeln har inte lyckats.

Nu har länsstyrelsen beviljat brf:ens ansökan om skyddsjakt på större hackspett, under hösten. Kommunens viltvårdare ska anlitas för uppgiften.

Arten större hackspett är klassad som livskraftig.