Den gamla fotbollsstugan vid Vinsta bollplan är snart helt riven. Huset var i många år fotbollsklubben Kälvesta IoF:s klubbstuga, men blev tillhåll för en olovlig bosättning under slutet av 2021

Fotbollsklubb tvingades lämna

I början av 2022 tvingades Kiof lämna huset på grund av intrången. Hösten 2022 vräkte staden bosättningen. Trafikverket har de senaste åren använt bollplanen som uppställningsplats för sina arbetsfordon till Förbifart Stockholm-arbetet.

Den gamla fotbollsstugan i Vällingby är nu riven.

Den gamla fotbollsstugan i Vällingby är nu riven.

Läsarbild

Bollplanen ska återställas av Trafikverket till den grusplan det var förr, men först när Trafikverkets arbeten är klara i höst.

Vill utveckla platsen för idrott

– Vi hoppas kunna utveckla platsen för idrott i framtiden, säger Caroline Berg på fastighetskontoret.

Bild på de inledande rivningsarbetena. Nu är fotbollsstugan helt borta.

Bild på de inledande rivningsarbetena. Nu är fotbollsstugan helt borta.

Läsarbild