Värmdö kommun har tagit fram ett förslag till en havs- och kustplan som beskriver hur mark och vatten i skärgården kan användas med större hänsyn till klimat och miljö. Förslaget, som nu ligger ute på samråd, berör Lidingö på flera sätt, skriver staden i ett yttrande.

– En tredjedel av Stockholms skärgård ligger inom Värmdö kommun. De vill förbjuda ankring där det är grundare än sex meter. Det vore förödande för båtlivet, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Lidingö stad äger två öar i Värmdö kommun. Värmdö kommun föreslår att det blir naturreservat.