Lidingö

Trängselskatten är tänkt att motverka trängsel i trafiken. Åtminstone ska det kosta något att bidra till köbildningarna.

– Man har satt en slags snittkostnad, för den trängsel man åsamkar andra, säger Roger Pyddoke, senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Men instrumentet är inte perfekt.

– De som kör innanför tullringen orsakar också trängsel men slipper betala, medan de som befinner sig innanför tullringen en kort stund och bara ger upphov till lite trängsel behöver göra det.

Kör i stan

Ska man ändra i systemet ska det enligt Roger Pyddoke styras mot att man får betala motsvarande den trängsel man bidrar till.

– Varför skulle inte Huddingebor slippa, om de kör in i stan och snart åker ut igen?

Att resan blir dyr eftersom pendelparkeringen i Ropsten också kostar får inte Roger Pyddoke att ropa ”då så”.

– Om man bor i Årsta och åker till Södermalm – då är det dyrt att parkera på Södermalm. Det är snarlikt för alla som bor utanför tullringen.

Men om det nu är vanligt att Lidingöbor åker väldigt korta resor för att hämta och lämna sina närstående – då skulle det möjligen kunna vara motiverat, enligt Roger Pyddoke.

Slapp tull förr

Lidingöregeln – som försvann 2015 – innebar att den som passerade Ropsten under en viss tidsperiod slapp tull.

– Den konstruktionen har ju en viss logik.

Men en slags knutpunkt är väl Lidingö centrum, föreslår Roger Pyddoke. Att åka buss från Lidingö centrum till Ropsten tar mellan tre och åtta minuter.

– Varför är det omöjligt att åka buss? Resonemanget verkar bygga på att det är väldigt oattraktivt att använda de förbindelser som finns.

– Och det ser inte ut att vara jättedåliga förbindelser till Ropsten.