Bromma

Sju år kvar. 

Därefter, 2030, ska Förbifart Stockholm stå klar, motorvägsautostradan under jord.

Men tunneln, som sedan tidigare redan är försenad, kan försenas ytterligare, till 2034.

Läckage av grundvatten i tunnlarna i västra Stockholm kräver mer omfattande tätningsarbete än planerat.

I Trafikverkets informationsfilmer talas om snabbare resor mellan norra och södra Stockholm och minskad trafik på Essingeleden.

 När Mitt i ställer frågan till Trafikverket blir beskedet att för Brommaborna kommer Förbifarten främst innebära att stadsdelens invånare får fler sätt att ta sig med bil eller buss till och från Stockholms södra respektive norra delar.

Ingen propplösare

Förbifarten är dock inte en lösning för att lösa upp trafikproppen som uppstår på Brommaplan i rusningstrafik.

Att Förbifarten skulle avlasta Brommaplan har heller aldrig varit tanken, enligt Trafikverket.

På Brommaplan kommer trafiksituationen i stället att förvärras, enligt Trafikverket. 

Men det är inte Förbifartens fel, enligt verket.

– Det har inte enbart med Förbifart Stockholm att göra. Det som händer på Brommaplan är en effekt av trafikflödet i Stockholm i stort, säger Daniel Cannervik, kommunikatör på Trafikverket.

”Inte mer trafik”

Förbifarten i sig innebär inte att det blir mer trafik på Brommaplan, enligt Trafikverkets prognoser.

– Men de pekar också på en generell trafikökning i samhället som beror på att Stockholm växer, vilket snarare kommer innebära något ökad trafik vid Brommaplan, säger Daniel Cannervik.

Den stora vinsten för Brommaborna blir i stället, enligt Trafikverket, att stadsdelens invånare snabbare kommer att kunna ta sig norrut och söderut, genom de två trafikplatser på Lovön och i Vinsta som anläggs.

”Trafikanter som reser söderut från Mälaröarna eller västerort behöver därmed inte passera centrala Stockholm”, skriver Daniel Cannervik i ett mejl till Mitt i. 

Ronny Fors, ledamot i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Stockholms län, köper inte Trafikverkets argument att tunneln inte kommer att leda till ökad trafik:

– Vi hävdar tvärtom, att den driver upp trafiken, som alla nya motorvägar gör, och att den uppmuntrar till bil-åkandet och ökad bebyggelse i perifera områden.

Vad kommer tunneln att innebära?

– Det beror på många andra saker, som trafikutvecklingen och bränslepriser. Syftet med tunneln är att underlätta för biltrafiken och gynna biltrafiken, risken är att Förbifarten medför ytterligare onödig trafikökning.

Ronny Fors pekar även på studier om hälsoeffekter för dem som färdas i tunneln.

– Tunnelluften kommer att innehålla höga partikelhalter. En del av luften kommer in i bilen även man ska stänga av ventilationen. Åker man regelbundet i tunneln finns varningar om nedsatt lungfunktion. Det är ett hälsoproblem som inte är löst. Det är många grupper som ska akta sig för att åka i tunnlarna.

”Vidtagit åtgärder”

Anna Nordqvist, miljöspecialist på Trafikverket, skriver i ett mejl till Mitt i:

”Vi har vidtagit ett flertal åtgärder när det gäller luftkvaliteten i tunnlarna och kunnat komma fram till en nivå som är acceptabel och i paritet med de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluft”.

I dag är Essingeleden Stockholms huvudpulsåder för trafik mellan norra och södra Stockholm. Enligt Trafikverket pekar deras analys på att trafiken på Essingeleden minskar med 20 procent när Förbifarten är klar.