Det var alltså 2017 som IP Only, som numera heter Global Connect, pratade med de boende i området som heter Lugnets väg och tomtägarförening. För Benny Franzén och Krister Päivärinta har det sedan dess varit en väntan på fiber som ännu inte ­levererats.

Beklagar förseningen

– Det stämmer att vi startade försäljningen i detta område under 2017. Enligt de avtal man skriver vid försäljningen framgår det att startprocessen är beroende av flera faktorer, exempelvis att alla nödvändiga markavtal är på plats. Det har dock tagit lång tid att få alla hushåll anslutna i detta område och det beklagar vi. Men de allra flesta fick dock fiber indragen under förra året, skriver presschefen Natalie Rudarp i ett mejl.
Hon menar också att arbetet ännu är pågående och att de skador som orsakats kommer att åtgärdas.

– Vi genomför alltid en slutbesiktning när vi är färdiga i ett område. Skulle det i samband med besiktningen framkomma eventuella skador så kommer de naturligtvis att åtgärdas, skriver hon.

Ta en extra titt

Även Open Infra lovar att åtgärda eventuella skador.

– Återanställning ska alltid ske i enlighet med avtalet som vi har med markägaren. I Skokloster är fiberutbyggnaden fortfarande pågående och därför är inte alla delar helt klara än, det vanliga är att gräventreprenören får fokusera på att gräva det som ska grävas (och återställas) och sedan fokusera på att slutföra och åtgärda det sista i ett samlat grepp. Om det inte är något akut som måste åtgärdas förstås, då ska det ske snarast möjligast, svarar kommunikationschefen Anya Alenberg.

– Men eftersom vi nu fått kännedom om detta, och vi vill inte de ska behöva vara missnöjda över vårt arbete, så kommer vi och gräventreprenören att ta en extra titt på området och se vad som behöver göras och lösa det från och med kommande vecka.