I Socialstyrelsens kartläggning för 2023 framgår att 103 personer som vistas i Solna är hemlösa, vilket är en minskning.

Antalet hemlösa per 10 000 invånare är 12,1 jämfört med för fem år
sedan då siffran var 39,4 i kommunen. De flesta bor i ett boende som socialtjänsten ordnat, som en tränings­lägenhet, åtta är akut hemlösa.

De flesta som räknas som hemlösa i Solna är ensamstående män med psykisk ohälsa.