Träningen är varje söndag mellan klockan 15.00 och 16.00, från 12 mars till och med 28 maj. Det riktar sig till personer i åldern 7 till 16 år som har intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

Anmälan kan skickas på mejl till klubbens kansli eller på telefon. Tennisklubben står för bankostnad, bollar, racket och tränare.