Motiveringen tar bland annat upp hur drottningen utfört viktiga insatser åt Ekeröborna. Bland annat genom att förvalta och bo på kulturarvet Drottningholm och genom evenemanget ”De gamlas dag”, som anordnas varje år.

Kultur - och fritidsnämndens Stora pris delas vanligen ut till en person eller en grupp med anknytning till Ekerö som varit en god ambassadör för kommunen. Priset delades ut på ”De gamlas dag” den 23 augusti.

Priset har delats ut tre gånger under de senaste tio åren. Tidigare pristagare är Suzanne Reuter, Björn Bernström och Max Martin.