Det var inne på Koppargårdens äldreboende i Råcksta i Hässelby-Vällingby som en patient nyligen fick intravenöst dropp, alltså läkemedel eller vätska direkt injicerat i en blodåder, under bara tre timmar i stället för ordinerade 15 timmar.

Fick inga skador

Patienten tvingades efter händelsen skickas till akutsjukhus, men bedöms inte fått några men. Den lex Maria-anmälan från kommunen om att risk för att en allvarlig vårdskada kunde skett har nu hanterats av Ivo (Inspektionen för vård och omsorg).

Åtgärder gjorda

Ivo bedömer att Hässelby-Vällingbys äldreomsorg fullgjort sin skyldighet att anmäla och utreda och man gjort åtgärder för att liknande händelser inte ska ske igen.