Just nu läggs det rör vid väg 55. Det är för att leda avloppsvatten till det nya avloppsreningsverk som ska byggas i Vappa, i närheten av Hagaallén. Det avloppsreningsverk som nu används har periodvis haft svårt att klara gällande reningskrav.

Kommunen förväntas också växa till 60 000 invånare år 2040 och reningskraven förväntas skärpas under de närmsta åren. Därför behöver det byggas ett nytt avloppsreningsverk.

– Ett nytt reningsverk minskar utsläppen av närings­ämnen till Mälaren. Vi ska klara både nuvarande och framtida reningskrav, säger­ Martin Ringqvist, enhetschef för projekt och planering på Enköpings kommun.

Martin Ringqvist, enhetschef för projekt och planering på Enköpings kommun.

Martin Ringqvist, enhetschef för projekt och planering på Enköpings kommun.

Fredrik Gustafsson

Verksamheten flyttar

Trenden i stort är att industrianläggningar och liknande verksamhet flyttas längre bort från stadskärnor för att frigöra värdefull mark för exempelvis­ bostäder.

Martin Ringqvist berättar att det är ett 50-tal kommun­anställda som jobbar med vatten och avlopp. Det pågående arbetet med rörläggning utförs av företaget Lindesbergs Grus & Maskin AB.

Det ska läggas rör från det befintliga reningsverket på Magasinsgatan till platsen­ för nya reningsverket.

Avloppsvattnet ska alltså
i fortsättningen transporteras en bit till innan det renas och släpps ut i Mälaren.

Här intill riksväg 55 i Vappa, mittemot Hagaallén, ska det nya reningsverket byggas.

Här intill riksväg 55 i Vappa, mittemot Hagaallén, ska det nya reningsverket byggas.

Fredrik Gustafsson

Under våren ska det också byggas en ny infartsväg från väg 55 till platsen för det nya reningsverket. Det arbetet är just nu under upphandling.

Vill inte prata kostnad

Det nya avloppsreningsverket planeras vara i gång
i början av 2027. Även bygget av anläggningen är under en pågående upphandling. Den upphandlingen förväntas bli klar senast i juni i år. Vad kostnaden för projektet beräknas­ bli vill Martin Ringqvist inte berätta.

– Vi är lite restriktiva med siffror just nu. Vi vill inte störa upphandlingsprocessen, säger han.

Allmänheten kommer inte att märka av projektet på annat­ sätt än att det kommer att synas att det byggs. Det kommer inte att bli något stopp i avloppen under tiden.

– Det kommer inte märkas i leveransen av VA, säger Martin Ringqvist.