I november sprängde Ellevio bort den 60 meter höga elstolpen vid Mälarhöjdsbadet. Nu finns i stället elledningarna under jord, kraftfulla kablar som ska hjälpa till att säkra stadens elbehov.

Ytan där stolpen stod är sedan dess en jordyta. I våras sådde Ellevio gräs som nu ska få en chans att gro och bli en fin och tålig gräsmatta. Därför har ytan hägnats in. Så förblir det under hela sommaren. Först i höst tas stängslet bort.

”Det jätteviktigt för oss att gräsytan är ordentligt etablerad, för att den ska klara av picknick, lek och spring i många år framöver”, skriver parkingenjören Love Örsan till Mitt i.