Bottenplatta och innerväggar har gjutits. Snart ska även bassänger och väggar på övre plan gjutas, tak ska läggas och installationer genomföras.

Simhallen i Dalénum väntas stå färdig om två år.

Upphandlingen med entreprenören Cobab – som bygger simhallen – blev billigare än väntat, vilket Mitt i rapporterat om. De erbjöd att bygga simhallen för drygt 262 miljoner kronor.

Men totalt landar budget för projektet på drygt 338 miljoner. Av dessa är drygt 27 miljoner öronmärkta för kringliggande projekt.

– Det är kostnader för annat som att riva Brostugevägen, bygga omklädningsrum för fotbollen och anslutande gång- och cykelvägar, säger Adriana Buzea, chef vid tekniska förvaltningen.

– Kostnaden för simhallen är alltså oförändrad. Budgeten för simhallen består av olika poster.

Små marginaler

När du bygger under flera år räknas också kostnader för material och annat upp med hänsyn till inflation.

– För simhallen är kostnadsökningen begränsad till sex procent per år, vilket är lägre än inflationen, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

En risk projektledaren identifierat i en statusrapport är att man har små marginaler i budget för oförutsedda händelser. För att hantera det behöver man hålla i svångremmen och undvika oväntade tillägg, konstaterar projektledaren.