Enköping

First Camp har drivit anläggningen sedan 2012. Nu har företaget valt att avsluta avtalet i förtid.

– Jag vill betona att vi har haft en god och konstruktiv­ dialog med kommunen, säger­ Johan Söör, vd för First Camp.

Han berättar att anledningen till det avslutade avtalet är att företaget under flera år försökt få till ett tomträttsavtal utan att lyckas. Tomträttsavtalet skulle ha gett First Camp rätt att använda marken under en längre tid, inte bara enstaka år i taget.

– Då får vi en långsiktig stabilitet för att investera och satsa. Vi kan inte fortsätta med avtal ett år i taget, säger Johan Söör.

First Camp driver campingplatser på många andra platser i Sverige och det vanliga är att företaget antingen äger marken eller har tomträttsavtal.

”Vi har haft en god och konsruktiv dialog med kommunen”, säger Johan Söör, vd på First Camp.

”Vi har haft en god och konsruktiv dialog med kommunen”, säger Johan Söör, vd på First Camp.

First Camp

Oklar framtid

Vad som ska hända med Bredsands camping i framtiden är nu oklart. Det är Enköpings kommuns samhällsbyggnadsförvaltning tillsammans med upplevelseförvaltningen som arbetar med att se över hur man ska gå vidare framåt.

– Vi har påbörjat ett gemensamt arbete för att hitta både en kortsiktig och långsiktig lösning, säger upplevelseförvaltningens chef Jonas Nyström.

Några riktlinjer för vilken driftsform Bredsands camping kommer att ha i framtiden är inte klara.

– Nej, inte ännu. Viktigast nu är att hitta en lösning för sommaren 2023, meddelar Jonas Nyström.

Långsiktig utredning

Några idéer om eventuella förändringar av campingens utformning finns inte heller i skrivande stund.

Tjänstemännen ska alltså utreda vilken form av drift och utveckling av campingen­ som är önskvärd med ett långsiktigt perspektiv.

Senast i februari beräknar Enköpings kommun att ha ett förslag klart om hur campingen ska drivas vidare.

Peter Book (M) säger att majoriteten vill ta ett helhetsgrepp på all friluftsverksamhet i Bredsand.

Peter Book (M) säger att majoriteten vill ta ett helhetsgrepp på all friluftsverksamhet i Bredsand.

Fredrik Gustafsson

Peter Book (M) ordförande i kommunstyrelsen
i Enköping, säger att den styrande majoriteten vill ta ett helhetsgrepp på all friluftsverksamhet i Bredsand. Då är campingen bara en del
i helheten.

– Vi ska se över hela området, säger han.

Peter Book är i övrigt förtegen och vill inte säga så mycket om vad de styrande politikerna vill göra med campingen. Först ska saken utredas. Något som dock behöver förbättras är möjligheten till bilparkering och möjligheten att cykla till området.

– Tillgängligheten är tyvärr­ begränsad i dag, säger han.

Sebastian Stiernspetz

Det är uppenbart att frågan engagerar många. Mitt i Enköping rapporterade 2021 att mer än 2 600 Enköpingsbor hade skrivit under namninsam­lingen ”Bred­sandsuppropet” mot att Bredsands camping & stugby skulle säljas som tomträtt till ett privat företag.

Uppropsmakarna ville inte att kommunen skulle avsäga sig kontrollen över marken under­ en så lång tidsperiod som ett tomträttsavtal innebär.

Flera var kritiska

Under ett kommunstyrelsesammanträde den 23 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen i Enköping bland annat att kommunledningsförvaltningen skulle starta en utredning om att bilda ett bolag för att kunna överlåta tomträtten.

Rödgröna röster

Emellertid stötte planerna snart på patrull.

Redan under kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Wikman (NE), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S) och Linda Johansson (S) mot beslutet.

”Kommunen behöver ha möjlighet att styra över tillgänglighet, servicenivå, skötsel och andra aspekter kring detta område, därför yrkar vi avslag på förslaget.” skrev Kenneth Hällbom (MP) i ett särskilt yttrande när beslutet togs.